"המרד הגדול". יהודי יפו תוקפים את ספינות הרומאים, הרומאים משמידים את הצי היהודי

By ליבי ליקה,

בימי המרד הגדול היו יהודי יפו פושטים בספינותיהם על ספינות הרומאים. בתגובה, שלח נירון קיסר את מצביאו אספסינוס, שהכניע את העיר והשמיד את הצי היהודי. היישוב היהודי ביפו התאושש במהרה.  עדות לכך היא כתובת יהודה בן טוזמנוס האגורנומוס (הממונה על השווקים והמשקלות) מתחילת המאה ה-2 לסה"נ, שנמצאה בחפירות כיכר קדומים. מתקופה מאוחרת מעט יותר התגלו באבו-כביר גם מצבות קבורה יהודיות, עליהן מפורט מגוון של מקצועות ותארים של נושאי משרות ציבוריות ביפו, המעיד על מעורבות היהודים בחיי העיר בתקופה זו.

  Filed under:
  Comments: סגור לתגובות על "המרד הגדול". יהודי יפו תוקפים את ספינות הרומאים, הרומאים משמידים את הצי היהודי