הורדוס כובש את יפו כנציג השלטון הרומי. ניקנור האלכסנדרוני תורם שערים לבית המקדש השני ומובילם לנמל יפו

By ליבי ליקה,

תמונה של בית המקדש השני
בתקופת שלטון הורדוס משוקם בית המקדש בירושלים. נמל יפו משמש כשער הימי לירושלים ודרכו מגיעים שערי בית המקדש שתרם ניקנור.
"ניקנור נעשו ניסים לדלתותיו ומזכירין אותו לשבח:  תני מעשה שהיו באין בספינה ועמד עליהן סער גדול בים ונטלו אחד מהם והטילוהו בים וביקשו להטיל עוד שני ועמד וגייפו אמר להן אם מטילין אתם אותו לים הטילוני עמו והיה בוכה ומתאבל ובא עד שהגיע ללמינה של יפו כיון שהגיע ללמינה של יפו התחיל מבעבע מתחת הספינה כיי דתנינן תמן כל השערים שהיו שם נשתנו להיות של זהב חוץ משערי ניקנור מפני שנעשה בהן נס ויש אומרים מפני שנחושתן מצהיב תני בשם ר' אליעזר נחושתן היה מצהיב ויותר יפה משל זהב"
(תלמוד ירושלמי –  יומא לח ע"א)
* Picture taken by deror avi

  Filed under:
  Comments: סגור לתגובות על הורדוס כובש את יפו כנציג השלטון הרומי. ניקנור האלכסנדרוני תורם שערים לבית המקדש השני ומובילם לנמל יפו