על פי התנ"ך, יפו בגבולות שבט דן

By ליבי ליקה,

גבולות שבט דן על פי התנ"ך

יפו נזכרת בתנ"ך לראשונה בתקופת הכיבוש וההתנחלות של שבטי ישראל.  תקופה  זו מתוארכת,לפי הכרונולוגיה המקראית המקובלת, מהמאה ה-13 לפנה"ס ועד המאה ה-11 לפנה"ס. בספר יהושע נזכרת  יפו בספר כגבול המערבי-הדרומי של נחלת שבט דן.

"ומי הירקון והירקון עם הגבול מול יפו" (יהושע י"ט, מ"ו).

  Filed under:
  Comments: סגור לתגובות על על פי התנ"ך, יפו בגבולות שבט דן