פטרוס הקדוש ביפו

By ליבי ליקה,

במאה הראשונה לספירה שמור ליפו מקום חשוב בהתפתחות הנצרות. השליח פטרוס הקדוש מגיע אל העיר ובה מתרחשים שני ארועים חשובים בתולדותיו. ראשית, הוא מחולל נס ומשיב לחיים את טביתא, תושבת העיר. מאוחר יותר, כשלן פטרוס בביתו של שמעון הבורסקי, מופיע בחלומו מלאך, המצווה עליו לאכול "מכל בהמת הארץ וחיה ורמש ועוף השמים". חלום זה מפרש פטרוס כציווי להפצת הנצרות בקרב העמים.
יפו היא עיר קדושה לנצרות ויעידו על כך כנסיותיה, שרבות מהן מוקדשות לפטרוס הקדוש.

  Filed under:
  Comments: סגור לתגובות על פטרוס הקדוש ביפו