ראשיתה של יפו ע"פ הממצאים הארכיאולוגיים

By ליבי ליקה,

  Filed under:
  Comments: סגור לתגובות על ראשיתה של יפו ע"פ הממצאים הארכיאולוגיים

התקופה הכנענית, תקופת הברונזה התיכונה.

יפו העתיקה נבנתה על צוק כורכר רם החודר אל הים התיכון ולרגליו נבנה הנמל. האגדה מספרת שהיא נוסדה לפני המבול בידי יפת בן נוח ושמה נגזר משמו. הממצאים הארכיאולוגיים הקדומים ביותר שהתגלו ביפו הם שרידי חלקלקה, מבנה המהווה חלק מביצורים, מהמאה ה-18 לפנה"ס. שרידים נוספים מתקופה זו התגלו בשטח הנמצא כיום בתוך "גן שער רעמסס". שם התגלו שרידי יישוב משלהי המאה ה-17 לפנה"ס והמחצית הראשונה של המאה ה-16 לפנה"ס. מתקופת הברונזה המאוחרת, סוף המאה ה-16 לפנה"ס והמאה ה-15 לפנה"ס, התגלו שרידי בנייני לבנים בעלי יסודות אבן


Comments are closed for this post.