קול קורא לביצוע יצירת אומנות רחוב על גרם מדרגות

★★ קול קורא לביצוע יצירת אומנות רחוב על גרם מדרגות – סמטת "נא לגעת" נמל יפו ★★

~ נא לשלוח PDFים או מצגות למייל > darya.t@atarim.gov.il עד ליום 20.03.20 בשעה 12:00 ~

★ רקע >>

חברת "אתרים" המנהלת את רצועת חוף הים של העיר תל-אביב יפו קוראת לאמנים להציע הצעות לציור אומנותי על גרם מדרגות סמטת נא לגעת בנמל יפו. חברת אתרים אמונה על ניהול ופיתוח רצועת חוף הים של תל- אביב- יפו. אתרים מנהלת מרחבים ועסקים לאורך קו החוף לרבות נמל תל-אביב, מרינה תל-אביב, נמל יפו, יפו העתיקה ועוד. כחלק מהעבודה על הקישוריות בין המרחבים, אתרים מבקשת לשפר את חווית השוטטות והמעברים בין יפו העתיקה לנמל יפו. "סמטת נא לגעת" מתחילה מחניון בית מיומנה והכניסה ליפו העתיקה ועד הטיילת המזרחית של נמל יפו בצמוד למחסן 1 ~ .

★ תיאור >>

אתרים מעוניינת בעיצוב אומנותי ארעי למשך חודשי הקיץ מאי עד ספטמבר, בכדי שיהפוך לאטרקציה בעייני המבקרים ותשפר את חווית הטיפוס במדרגות. הפתרון יכול להיות עיצובי בלבד או לשלב הפעלה או/ו משחק לאורך המעבר במדרגות ~

על העיצוב להיות עמיד לאורך חודשי הקיץ ולהיעשות בצבע בלבד. האמנים מתבקשים לבצע את העיצוב בצבעים ניתנים להסרה או צביעה על גביהם במטרה לשמור על גרם המדרגות אסתטי במשך כל חודשי השנה ~

על המייצג להיות ראשית, אומנותי ויצרתי ויחד עם זאת פתרון פונקציונלי אשר ישתלב עם תנועת הציבור ברחוב. חברת אתרים אינה מתחייבת לבחור לקבל הצעה כל שהיא מתוך ההצעות שתתקבלנה ~

★ מטרה >>

מטרת העבודה היא לייצר אטרקציה חדשה, לצורך עניין הציבור ופינת צילום נוספת.
נושא העבודה צריך להתחבר לסיפור נמל יפו ויכול להגיע מעולמות המים בדגש על דייג, חדשנות או ההיסטוריה של יפו אך לא מחייב ~

★ פרטים ומידות >>

"סמטת נא לגעת" מתחילה מחניון בית מיומנה והכניסה ליפו העתיקה ועד הטיילת המזרחית של נמל יפו בצמוד למחסן 1 . גרם המדרגות כולל מורכב משני קטעים; אורך הקטע התחתון עינו 40 מ' ברוחב 5 מ'. אורך קטע עליון הינו 28 מ' ברוחב 5.5 מ' ~

★ תקציב >>

במסגרת ההצעה על המציע לציין את התקציב המשוער לביצוע העבודה הכולל את העלויות (מכל מין ו/או סוג) הכרוכות בביצוע יצירת האומנות פירוט של שכר אמן, עיצוב, ביצוע העבודה, חומרי וכלי עבודה בהצעה ~

★ הגשה >>

רעיון אומנותי למיצג העיצובי ניתן להגיש במייל, בקובץ PDF ו/או מצגת לכתובת: darya.t@atarim.gov.il עד ליום 20.03.20 בשעה 12:00 ~

הצעות שיוגשו לאחר מועד זה לא ידונו. יובהר כי אין מדובר בהליך של מכרז ואתרים שומרת לעצמה את הזכות לבחור את העיצוב הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי ~

★ ★ ★

04-20.03.20
שעות פתיחה:
ב,ב: