יהודה המכבי שורף את נמל יפו. יפו בשלטון החשמונאים

By ליבי ליקה,

22
במאה השניה לפנה”ס נלחמים החשמונאים לכיבוש יפו. במהלך הלחימה בורחים התושבים היהודיים בסירות לים וטובעים. כנקמה, שרף יהודה את העיר ואת נמלה. העיר נכבשת על ידי יהונתן אחיו ושמעון מספחה ליהודה ומגרש את הנוכרים היושבים בה.
“ואנשי יפו עשו מעשה מתעב זה בקראם ליהודים היושבים בקרבם לרדת הם נשיהם וטפיהם אל הסירות אשר … ויוליכו אותם אל תוך הים ויטבעו אותם… וכשמע יהודה על האכזריות אשר נעשתה לבני עמו … ויעל על רוצחי אחיו ויטל בלילה דליקה בחוף ואת הסירות שרף ואת הנמלטים שמה המית” (ספר מכבים ב’ 12 3-6)

  Filed under:
  Comments: التعليقات على יהודה המכבי שורף את נמל יפו. יפו בשלטון החשמונאים مغلقة