סלאח א-דין כובש את יפו מידי הצלבנים

By ליבי ליקה,

18

ביולי 1187, פלש צלאח א-דין לממלכת ירושלים והשמיד את הצבא הצלבני בקרב קרני חיטין.  מפלה קשה זו של הצלבנים היוותה את נקודת המפנה בתולדות המאבק על השלטון בירושלים. זמן קצר אחר כך, ב-2 באוקטובר 1187 כבש צלאח א-דין את העיר ירושלים, לאחר 88 שנות שליטה צלבנית, וטיהר את מסגד אל אקצה וכיפת הסלע מהסממנים הנוצריים שנוספו בהם. במהרה, כבש א-דין גם את כל הערים הצלבניות פרט לצור, בכלל זה את העיר יפו, שהיתה הנמל העיקרי עבור אניות הצלבנים שהגיעו מאירופה.

  Filed under:
  Comments: التعليقات على סלאח א-דין כובש את יפו מידי הצלבנים مغلقة


ראשיתה של יפו ע”פ הממצאים הארכיאולוגיים

By ליבי ליקה,

timeline

התקופה הכנענית, תקופת הברונזה התיכונה.

יפו העתיקה נבנתה על צוק כורכר רם החודר אל הים התיכון ולרגליו נבנה הנמל. האגדה מספרת שהיא נוסדה לפני המבול בידי יפת בן נוח ושמה נגזר משמו. הממצאים הארכיאולוגיים הקדומים ביותר שהתגלו ביפו הם שרידי חלקלקה, מבנה המהווה חלק מביצורים, מהמאה ה-18 לפנה”ס. שרידים נוספים מתקופה זו התגלו בשטח הנמצא כיום בתוך “גן שער רעמסס”. שם התגלו שרידי יישוב משלהי המאה ה-17 לפנה”ס והמחצית הראשונה של המאה ה-16 לפנה”ס. מתקופת הברונזה המאוחרת, סוף המאה ה-16 לפנה”ס והמאה ה-15 לפנה”ס, התגלו שרידי בנייני לבנים בעלי יסודות אבן

  Filed under:
  Comments: التعليقات على ראשיתה של יפו ע”פ הממצאים הארכיאולוגיים مغلقة